Please click here to show the map
Reviews: Your will be first
City: Xiamen

Ask any Question or submit Review about this place.
View Hotels near this place.

Hotels near "曾厝垵"

3 ★ Dora's House Coast Branch
No 478-480, Zengcuoan (close to Siming District People's Procuratorate), Xiamen
Partner Inn
No.477,Binhai Street,Siming,, Xiamen
Ai Chao Theme Inn
No. 173 Zengcuoan, Huandao Nan Road, Xiamen
Peninsula Tiny Inn
No. 561 Zengcuo'an, Huandao Rd, Siming District, Xiamen
2 ★ Zeng Cuo An Mi Nuo Hostel
No.356,Zeng Cuo An, Xiamen
8 Minutes Seaside Guesthouse
No.349 Zengcuo´an Road, Xiamen
2 ★ Xiamen Wake Up Naturally Inn
No. 508, Zengcuo'an Road, Xiamen
Xiamen Meishi Meike Hostel
No. 8 Anqiancuo, Zengcuo, Siming District, Xiamen
2 ★ Xiamen Banpo Inn
No. 63, Canglishe, Zengcuoan, Siming District, Xiamen, Xiamen
Anyi Zhuti Inn
No.76 Zengcuoan Dongzhai, Xiamen

Nearby cities

Xiamen Zhangzhou